Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Rozeznanie cenowe rynku na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Znak:PSCK.Z08/2021
Pińczów 15.11.2021 r.
Rozeznanie cenowe rynku na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki  do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych 
 
I. Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
Ul. Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów 
NIP: 662-16-66-537
Tel. 413572424
 
II. Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022r.
 
W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie materiałów w ilościach wskazanych w formularzu ofertowym do następujących urządzeń: 
HP LJ P1102
Canon IR 3300
HP Color Laser Jet Pro M452dn
Canon PIXMA MP 190
HP Deskjet Ink Advantage 4535
Epson EcoTank L3110 
Epson EcoTank L4160
Samsung CLX-3185
 
- Zamawiający dopuszcza zakup innego asortymentu, który nie został wyszczególniony  powyżej.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zapytania.
- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru wyeksploatowanych tonerów, kartridży przeznaczonych do utylizacji 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:
      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub na adres mailowy: oferty@psck.pl, do dnia 23.11.2021 r. do godziny 14.00,  otwarcie ofert 23 listopada 2021r  r. o godz. 14:30 w pokoju nr 4 w siedzibie Zamawiającego
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
V. OCENA OFERT
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
3) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.
VII. Załączniki:
1. Zal. 1Formularz ofertowy 
2. Zal. 2 Klauzula Informacyjna 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 24.11.2021, 14:00
Informacja o wyborze oferty

Rozeznanie cenowe rynku na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Utworzono dnia 15.11.2021, 14:05
Rozeznanie cenowe rynku na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Utworzono dnia 15.11.2021, 14:05
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 15.11.2021, 14:05
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Informacje

Liczba wyświetleń: 174
Utworzono dnia: 15.11.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 24.11.2021 14:00, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty
  • 15.11.2021 14:08, Grzegorz Jankowski
    Edycja dokumentu: Rozeznanie cenowe rynku na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
  • 15.11.2021 14:07, Grzegorz Jankowski
    Edycja dokumentu: Rozeznanie cenowe rynku na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury