Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://psck.naszbip.pl/ Dane teleadresowe jednostki: Telefon: +48 413572424 E-mail: psck@psck.pl Adres korespondencyjny: ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów Data publikacji strony internetowej: 2019-23-09 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25 Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie mapa strony focus wokół elementów nawigacyjnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Jankowski e-mail: g.jankowski@psck.pl Telefon: 413572424 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej) Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury: ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku PSCK są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek PSCK posiada windy do przemieszczania się na terenie domu kultury. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier.
 4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku PSCK, od strony ul. Grodziskowej na parkingu miejskim, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa.
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na korytarzach.
 6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie budynku nie ma takich możliwości.
 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

DOKUMENTY:

Informacje

Liczba wyświetleń: 1033
Utworzono dnia: 17.03.2020
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

 • 29.03.2021 11:20, Grzegorz Jankowski
  Dodanie dokumentu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • 17.03.2020 13:01, Grzegorz Jankowski
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej strony
 • 17.03.2020 12:59, Grzegorz Jankowski
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności cyfrowej strony