Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie - postępowanie drugie

Pińczów 07.12.2020 r.

 

Znak: PSCK.Z19/2020

 

Rozeznanie cenowe rynku na dostawę sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie - postępowanie drugie”

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie - postępowanie drugie”

 

I. Zamawiający:

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Ul. Piłsudskiego 2a

28-400 Pińczów

NIP: 662-16-66-537

Tel. 413572424

 

II. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w następujących ilościach:

 

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

 1.  

Słuchawki Sennheiser HD 280 PRO

1

 1.  

MIKROFON BEZPRZEWODOWY - SHURE GLXD24E/B87A

2

 1.  

System Bezprzewodowy - Shure SLXD24E/SM58

2

 1.  

LIGHT4ME ALU HEXA PAR RGBWA-UV 18x15W LED mocny

10

 1.  

Eurolite Theatre 650/1000 Spot reflektor teatralny Antihalo

8

 1.  

Kontroler DMX Eurolite 70064074, 4-kanałowy

3

 1.  

STAND4me HAK UCHWYT do ŚWIATEŁ <100 KG 50 mm SR

20

 1.  

FractalSplit DMX 4 mini – Spliter DMX

2

 1.  

SOMMER SC-STAGE 22 Kabel przewód mikrofonowy 100m

1

 1.  

NEUTRIK - NC3MXX-BAG + NC3FXX-BAG

20

 

Oferowany sprzęt objęty będzie gwarancją – min. 12 miesięcy.

Wykonanie zamówienia nastąpi do dnia 31.12.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zapytania.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub listownie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres mailowy: oferty@psck.pl,
do dnia 14.12.2020r. do godziny 14.00,

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

V. Ocena ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

 

VI. Dodatkowe informacje

1) Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zastrzegamy sobie prawo nie wyłonienia oferenta w ramach przedmiotowego ogłoszenia bez podania przyczyny.

2) W toku postępowania Zamawiający może żądać wyjaśnień od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
5) Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
– patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.
6) Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia: Wojciech Kolankowski
– tel: 413572424 w. 117


 


VII. Załączniki:

1. Zal. 1 Formularz ofertowy

2. Zal. 2 Klauzula Informacyjna


 

Załączniki:

Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie - postępowanie drugie

Utworzono dnia 07.12.2020, 08:31
Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie - postępowanie drugie - pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Utworzono dnia 07.12.2020, 08:31
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - doc

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 07.12.2020, 08:31
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna - doc

Informacje

Liczba wyświetleń: 124
Utworzono dnia: 07.12.2020
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
7.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

 • 07.12.2020 08:31, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Rozeznanie rynku na zadanie pn.: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie - postępowanie drugie
 • 07.12.2020 08:31, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 • 07.12.2020 08:31, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna