Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zapytanie Ofertowe na:"Wynajem kabin WC oraz barierek zaporowych na imprezę plenerową – Dni Ponidzia 2023"

PIŃCZÓW , 10.03.2023 r.

Znak:PSCK.ZOC-05/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto tj. kwoty od jakiej stosuje się Ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych".

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na Wynajem kabin WC oraz barierek zaporowych na imprezę plenerową – Dni Ponidzia 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAMAWIAJĄCY

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a,
28-400 Pińczów,
tel 413572424 wew. 111,
NIP: 662-16-66-537

zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem na okres 1-2.07.2023 r.:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu toalet przenośnych oraz barierek zaporowych ciężkich (policyjnych) ogrodzeniowych (rozładunek, i załadunek, transport) imprezy masowej „DNI PONIDZIA 2023” w dniach 1-2 lipca 2023 r.
- TOALETA PRZENOŚNA typu Fresh – 9 sztuk z serwisem pośrednim,
- TOALETA PRZENOŚNA VIP -4 sztuki z serwisem pośrednim,
- BARIERKI ZAPOROWE CIĘŻKIE (POLICYJNE) -  48 MB,
 

III. TERMIN ,MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA TERMIN DOSTAWY:

dostawa 1 lipca 2023 r., termin odbioru 3 lipca 2023 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 - cenę netto i brutto za całość wykonanej usługi w tym cenę ryczałtową za transport ;

 - powinna być opatrzona pieczątką firmową

- datę sporządzenia - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres poczty elektronicznej

- czytelny podpis wykonawcy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1 Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, przesłać na adres mailowy: oferty@psck.pl, do dnia 21.03.2023 r. do godziny 12:00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

100% cena brutto

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony pocztą elektroniczną przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. W niniejszym postępowaniu – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Grzegorz Jankowski tel. 413572424 w. 111, kom. 690828400

Załączniki:

 Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załączniki:

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. "wynajem kabin EC oraz barierek ochronnych na imprezę plenerową - Dni Ponidzia 2023"

Utworzono dnia 27.03.2023, 10:38
Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. "wynajem kabin EC oraz barierek ochronnych na imprezę plenerową - Dni Ponidzia 2023"

Zapytanie ofertowe na wynajem kabin WC oraz barierek zaporowych na imprezę plenerową – Dni Ponidzia 2023

Utworzono dnia 10.03.2023, 14:06
Zapytanie ofertowe na wynajem kabin WC oraz barierek zaporowych na imprezę plenerową – Dni Ponidzia 2023

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Utworzono dnia 10.03.2023, 14:06
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Informacje

Liczba wyświetleń: 147
Utworzono dnia: 10.03.2023
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 27.03.2023 10:38, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Rozstrzygniecie zapytania ofertowego pn. "wynajem kabin EC oraz barierek ochronnych na imprezę plenerową - Dni Ponidzia 2023"
  • 10.03.2023 14:06, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na wynajem kabin WC oraz barierek zaporowych na imprezę plenerową – Dni Ponidzia 2023
  • 10.03.2023 14:06, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy