Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zapytanie o cenę na zadanie: "Dostawa paneli dźwiękochłonnych do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury"

Pińczów 30.10.2020 r.

 

Znak: PSCK.Z18/2020

 

Rozeznanie cenowe rynku na dostawę paneli dźwiękochłonnych
do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: Dostawa paneli dźwiękochłonnych do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

 

I. Zamawiający:

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Ul. Piłsudskiego 2a

28-400 Pińczów

NIP: 662-16-66-537

Tel. 413572424

 

II. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa paneli dźwiękochłonnych do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury o następujących parametrach:

 

 

LP.

Rodzaj panelu

Wielkość paneli

Ilość paneli

 1.  

PS professional szare

50x50x5

80

 1.  

PS professional pomarańcz

50x50x5

40

 1.  

PS professional czarne

50x50x5

20

 1.  

PS professional szare

25x75x5

10

 1.  

PS professional granat

25x75x5

10

 1.  

Panel piramidy grafit

STG7/5/50

10

 1.  

Panel piramidy pomarańcz

STG7/5/50

10

 1.  

Klej

BONIKOL T-701 - 4 kg

3

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zapytania.

 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: oferty@psck.pl, do dnia 8.12.2020r. do godziny 14.00,

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

V. OCENA OFERT

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)     Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego.


VII. Załączniki:

1. Zal. 1 Formularz ofertowy

2. Zal. 2 Klauzula Informacyjna


 

Załączniki:

Unieważnienie postępowania

Utworzono dnia 09.12.2020, 10:08
Unieważnienie postępowania - pdf

Zapytanie o cenę na zadanie: "Dostawa paneli dźwiękochłonnych do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury"

Utworzono dnia 30.11.2020, 10:19
Zapytanie o cenę na zadanie: "Dostawa paneli dźwiękochłonnych do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury" - plik PDF

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Utworzono dnia 30.11.2020, 10:19
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - plik edytowalny - doc

Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna

Utworzono dnia 30.11.2020, 10:19
Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna - plik doc

Informacje

Liczba wyświetleń: 132
Utworzono dnia: 30.11.2020
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
30.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

 • 09.12.2020 10:08, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Unieważnienie postępowania
 • 30.11.2020 10:19, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Zapytanie o cenę na zadanie: "Dostawa paneli dźwiękochłonnych do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury"
 • 30.11.2020 10:19, Grzegorz Jankowski
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna