Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów                                                 

 

Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z dnia 25.10.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 10/2021
Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
z dnia 25.10.2021
w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym
Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Na podstawie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 5 września 2019 r. poz. 1696) oraz art. 52 ust. 2 i 3Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) na podstawie zarządzenia nr 40/13 z dnia 21.05.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pińczów dla samorządowych instytucji kultury zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany do Planu Finansowego Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury za 2021 rok, które nie wpływają na zmianę wysokości dotacji podmiotowej przyznanej od organizatora jak również nie powodują zmiany wyniku finansowego instytucji w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie oraz wzrostem pozostałych przychodów operacyjnych:
1. Zwiększa się wpływy z pozostałych przychodów  o 9 400,00 zł,
2. Zwiększa się planowane koszty rodzajowe o kwotę 3 000,00 zł,    
3. Zwiększa się pozostałe koszty operacyjne o 6 400,00 zł.

§ 2

Szczegółowe zmiany w zakresie planowanych przychodów i kosztów zostały wykazane w  załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                Dyrektor
                                           Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
                                    (własnoręczny podpis)

Załączniki:

Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z dnia 25.10.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Utworzono dnia 28.10.2021, 11:43
Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z dnia 25.10.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Informacje

Liczba wyświetleń: 71
Utworzono dnia: 28.10.2021
Dokument wprowadził:
Grzegorz Jankowski
Dokument opublikował:
Grzegorz Jankowski
Dokument wytworzył:
Iwona Senderowska
Wytworzono:
25-10-2021
Podmiot udostępniający informację:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Historia publikacji

  • 28.10.2021 11:43, Grzegorz Jankowski
    Dodanie załącznika: Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z dnia 25.10.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
  • 28.10.2021 11:41, Grzegorz Jankowski
    Dodanie dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z dnia 25.10.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury